skip to Main Content

Stærke lederkompetencer, bedre resultater

AMBITION styrker dine personlige kompetencer, så du bliver endnu bedre til at skabe resultater.

 • Du styrker din ledelsesmæssige autoritet og din gennemslagskraft. Du får lettere ved at skabe mening og navigere klogt i en omskiftelig verden.
 • Du bliver bedre til at sætte tydelig retning og skabe følgeskab og motivation.
 • Du bliver bedre til at lede forandringer og eksekvere effektivt.
 • Du får større forståelse for de mellemmenneskelige dynamikker, der har afgørende betydning for resultaterne, og du får lettere ved at håndtere dem.
 • Du bliver bedre til at håndtere konflikter og til at kommunikere klart og målrettet.

AMBITION styrker værdiskabelsen i din organisation.

 • Stærke lederkompetencer giver bedre resultater. Lederen bliver klædt godt på til sin opgave med håndtering af vedvarende forandringer, krav om bæredygtighed, diversitet, inklusion, ordentlighed og samfundsansvar.
 • De personlige kompetencer er omdrejningspunktet for alt, hvad man gør, når man er leder. Ved at styrke den enkelte leders personlige kompetencer er kursen sat mod en top-præsterende organisation, der hele tiden forbedrer sig.

Om os

Kirsten Hvid-Hansen arbejder med det relationelle samspil i organisationer, som et middel til at opnå resultater. Kombinationen af en stor menneskelig, psykologisk, organisatorisk og forretningsmæssig indsigt, samt Kirstens meget direkte, ærlige, engagerende og nærværende personlighed, giver en meget levende og kompetent facilitator og coach. Kirsten har også været leder og er HD (A), psykoterapeut og har en Master i Organisationspsykologi (RUC). Kirsten er Executive Coach, partner i X+CO og forfatter til bogen ”Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar” – se xco.dk

Se Kirstens CV

Hanne Kierstein har arbejdet med ledelse, marketing, strategi samt ledelsesudvikling og coaching de seneste 20 år. Hendes styrke er evnen til at skabe et tillidsfuldt rum kombineret med et resultatorienteret fokus. Som facilitator og coach er Hanne omsorgsfuld, udfordrende og vedholdende. Hanne har været leder i 15 år og har en baggrund som cand.merc-mat, certificeret coach, psykoterapeut og færdiggør en Master i Organisationspsykologi i 2022. Hanne er Executive Coach og partner i X+CO – se xco.dk

Se Hannes CV

Om forløbet

Små hold, fokus på egne udfordringer og vekselvirkning mellem teori og øvelser giver stort læringsudbytte.

 • Programmet er opbygget i 4 moduler à to dage. Imellem modulerne arbejder vi i mindre supervisionsgrupper og med individuel coaching. Du får en individuel handlingsplan, som sætter en klar ramme for din udvikling.
 • Under hele forløbet fokuserer vi på dine udfordringer og de temaer, som rummer det største potentiale for at styrke dit lederskab. Vi veksler mellem teori og øvelser, så de nye indsigter bliver omsat til færdigheder og forankret i din daglige ledelsespraksis.
 • Vi arbejder med mindre hold med max 16 deltagere, så vi har de bedste rammer for tillid og fordybelse. Vi lægger vægt på, at alle deltagerne er ambitiøse i forhold til at udvikle sig som ledere og parate til at arbejde med sig selv på et personligt plan.
 • Vores programmer er tilpasset forskellige ledelsesniveauer. Der er hold for ledere, der arbejder på højt niveau, og andre hold for ledere med medarbejdere i direkte reference. Vi screener alle deltagere ved en samtale og sammensætter holdene, så deltagerne har nogenlunde ensartede forudsætninger.

AMBITION 2024 er godt i gang. Alle deltagerne er både modige og parate til at se ind- og udad. Vi er taknemmelige for den tillid, som vores deltagere viser os og hinanden, fordi det skaber det optimale læringsrum, som vi havde drømt om.

Nedenfor kan du se, hvornår AMBITION 2025 afholdes.

Fra start til slut

16. - 17. januar 2025

MODUL 1 (2 dage)

Tillid, mod og selvindsigt

Februar

Februar

• Supervisionsgrupper (5-6 personer)

• Individuel coaching

13. - 14. marts 2025

MODUL 2 (2 dage)

Håndtering af konflikter, følelser og samarbejde

April

April

• Supervisionsgrupper (5-6 personer)

• Individuel coaching

22. - 23. maj 2025

MODUL 3 (2 dage)

Fra indsigt til adfærd

Juli

Juli

• Supervisionsgrupper (5-6 personer)

• Individuel coaching

27. - 28. august 2025

MODUL 4 (2 dage)

Udviklingsniveauer og forandring

De 4 moduler - hvad arbejder vi med?

Tillid, mod og selvindsigt

Modul 1 handler om de grundlæggende byggesten: Hvornår kommer de personlige kompetencer i spil? Hvordan virker jeg på andre? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Har jeg uhensigtsmæssige adfærdsmønstre? Hvordan bliver jeg i stand til at gøre det, der er hensigtsmæssigt og ikke bare det, jeg plejer? Hvordan skaber jeg tillid? Og hvilken betydning har tillid?

Håndtering af konflikter, følelser og samarbejde

Modul 2 går mere i dybden: Hvad driver vores adfærd som mennesker? Hvordan bliver jeg bedre til at håndtere de svære samtaler, de uløste konflikter, elefanten i rummet? Hvilken rolle spiller følelser? Kan min egen usikkerhed stå i vejen for handling? Eller griber jeg altid til handling for at undgå usikkerheden? Hvordan bliver jeg bedre til at balancere det hele?

Fra indsigt til adfærd

Modul 3 handler om:

Hvordan bringer jeg bedst min personlige kompetencer i spil? Hvordan er jeg tydelig og kommunikerer klart – tilpasset situationen? Hvordan lærer jeg at lytte og spørge, så jeg kommer ind til kernen af problemerne? Hvordan skaber jeg tillid på højt niveau, så jeg sammen med mit team bliver i stand til at tale om det svære og finde gode løsninger? Hvorfor er det vigtigt at give hinanden feedback – også på det personlige plan? Hvorfor er det svært? Og hvordan sørger jeg for, at det sker i praksis?

Udviklingsniveauer og forandring

Modul 4 bygger videre: Hvordan leder jeg forandringer, hvor usikkerhed og oplevelser af tab stiller særligt store krav til lederens personlige kompetencer? Hvordan bliver jeg som leder en “sikker base” for mine medarbejdere og skaber et endnu bedre afsæt for deres udvikling? Vi arbejder med den nyeste viden om, hvordan voksne mennesker udvikler sig gennem livet og identificerer de barrierer, som er afgørende for den enkelte deltagers udvikling. Til sidst laver vi en plan for din videre udvikling

Anbefalinger

Praktik

 • Det næste forløb starter i januar 2025 og afholdes i Nordsjælland.
 • Prisen per deltager for det samlede program er 49.500 ekskl. moms og ekskl. forplejning og ophold.
 • Bogen: ”Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar” er udviklingsforløbets grundbog.
 • Deltagerne vil få udleveret supplerende litteraturliste

Kontakt

Telefon eller email

Kirsten Hvid-Hansen
T: 2220 0676
@: kirsten.hvid@xco.dk

 

Hanne Kierstein
T: 2068 4207
@: hanne.kierstein@xco.dk

Kontaktformular

Angiv gerne hvornår det passer dig bedst at blive kontaktet.
Back To Top